Nama:
GURNALA C. PAKPAHAN, A.Md.
  Jabatan:
PRANATA RESTORASI ARSIP
  Alamat:
JL. SAMURA KABANJAHE